BRIGHTS tečaj

Kurikulum BRIGHTS tečaja pruža informacije o kombiniranom tečaju “Pristup obrazovanju za globalno građanstvo kroz digitalno pripovijedanje” koji će biti razvijen u okviru projekta BRIGHTS. Tečaj će biti pilotiran od veljače do lipnja 2018. godine u četiri zemlje (Belgiji, Italiji, Hrvatskoj i Grčkoj); ovaj dokument opisuje detaljnu strukturu programa tečaja, kao i metodologiju, te ciljeve i ishode učenja.

Cilj BRIGHTS tečaja je pružiti profesorima i radnicima s mladima koji rade s mladim osobama od 13 do 19 godina specifičnu metodologiju za implementaciju obrazovanja za globalno građanstvo kroz tehniku digitalnog pripovijedanja u školama i neformalnom obrazovnom kontekstu. Cilj tečaja je odgovoriti na krucijalne potrebe za obrazovanjem koje se javljaju među mladim ljudima, kao što su interkulturalne i međukulturalne vještine, kritičko razmišljanje, suradnja i projektno učenje, kreativnost i digitalna pismenost.

BRIGHTS tečaj će biti proveden prema kombiniranom modelu i sastoji se od dvije različite faze:

  • Online tečaj: MOOT (20 sati) usmjeren na profesore i radnike s mladima u četiri zemlje u kojima se projekt provodi;
  • Licem-u-lice radionica: trening (10 sati) za odabrane profesore i radnike s mladima s lokalne razine, koji će provesti radionice (25 sati) koje direktno uključuju mlade ljude u provedbu digitalnih priča o globalnim izazovima uključujući održivi razvoj i životne stilove, socijalno uključivanje i kulturalnu raznolikost, rodnu jednakost, mir i ljudska prava, aktivno građanstvo i demokraciju.

Kurikulum BRIGHTS tečaja promovira osposobljavanje o izazovima suvremenog društva na konstruktivan i uključujuć način. Osmišljen je na način da posluži ne samo polaznicima tečaja, nego i šire – svima zainteresiranima za obrazovanje o globalnom građanstvu u formalnom i neformalnom obrazovnom sektoru

Dokument je dostupan na:

course-curricilum
Stisni na sliku za otvaranje