BRIGHTS Preporuke

Ovaj dokument sažima zaključke provoditelja pilot aktivnosti u projektu BRIGHTS, koje su detaljnije predstavljene u "Izvješću o provedbi projekta BRIGHTS " koje je dostupno na internetskoj stranici istoimenog projekta.

Preporuke smo izradili s ciljem uključivanja BRIGHTS metodologije, koja uključuje obradu tema iz područja obrazovanja za globalno građanstvo kroz upotrebu digitalnog pripovijedanja, na nacionalnoj i europskoj razini. Preporuke su bazirane na projektnom učinku i usmjerene su na:

  • u prvom redu edukatore, trenere i mlade ljude (u formalnim i neformalnim obrazovnim kontekstima),
  • te na drugoj razini, obrazovne sustave, donositelje odluka i druge dionike

Pročitajte izvješće klikom na sliku !