BRIGHTS MOOC

Masivni otvoreni online tečaj (MOOT, eng. MOOC) “Pristup obrazovanju za globalno građanstvo kroz digitalno pripovijedanje” omogućuje osposobljavanje o izazovima suvremenog društva na konstruktivan i uključujuć način. Razvijen je u okviru europskog projekta BRIGHTS, sufinanciranog iz Erasmus+ programa Europske unije. Sadržaj i platformu MOOT-a razvili su Maks vzw, Sveučilište Guglielmo Marconi i Otvoreno helensko sveučilište pod koordinacijom All Digitala iz Belgije.

BRIGHTS MOOT u Belgiji, Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji provodile su sljedeće organizacije:

 • Maks vzw (Belgija)
 • Centar tehničke kulture Rijeka (CTK Rijeka) (Hrvatska)
 • Hellenic Professionals Informatics Society (HePIS)(Grčka)
 • Centro Studi Foligno (CSF) (Italija)

Tijekom četiri mjeseca, polaznici online tečaja su se upoznali s metodologijom propovijedanja u krugu (eng. Story Circle Methodology) kako bi istu mogli primijenili u radu s mladima kroz obrazovanje za globalno građanstvo (OGG) putem tehnike digitalnog pripovijedanja (DP) u formalnom i neformalnom obrazovnom kontekstu. MOOT odgovara na krucijalne potrebe za obrazovanjem koje se javljaju među mladim ljudima, kao što su interkulturalne i međukulturalne vještine, kritičko razmišljanje, suradnja i projektno učenje, kreativnost i digitalna pismenost. Polaznici tečaja svladali su znanja potrebna za suočavanje s globalnim izazovima koji se javljaju u suvremenom društvu, uključujući održivi razvoj i životne stilove, socijalno uključivanje i kulturalnu raznolikost, rodnu jednakost, mir i ljudska prava, aktivno građanstvo i demokraciju, te su naučili kako potaknuti mlade osobe da se uključe u stvaranje digitalnih priča o navedenim temama.

Kome je BRIGHTS MOOT namijenjen?

Tečaj je usmjeren na potrebe pojedinaca koji imaju različite obrazovne pozadine i dijele entuzijazam za provedbom obrazovanja za globalno građanstvo kroz metodu digitalnog pripovijedanja s mladim ljudima u formalnom i neformalnom obrazovnom sektoru. Tijekom projekta, tečaj je specifično bio usmjeren na osnovnoškolske profesore, srednjoškolske profesore i radnike s mladima koji rade s mladima od 13 do 19 godina a dolaze iz četiri zemlje u kojima se projekt provodi (Belgija, Grčka, Hrvatska i Italija).

Kojim temama se BRIGHTS MOOT bavio?

 • Teorijskim i strateškim okvirom obrazovanja za globalno građanstvo
 • Kontekstualizacijom glavnih ciljeva obrazovanja za globalno građanstvo
 • Provedbom obrazovanja za globalno građanstvo kroz digitalno pripovijedanje u formalnom i neformalnom obrazovnom okruženju s mladim ljudima
 • Facilitiranjem razvoja vještina za 21. stoljeće uz upotrebu digitalnog pripovijedanja
 • Metodologijom propovijedanja u krugu
 • Načinom produkcije digitalnih priča u svrhu postizanja ciljeva obrazovanja za globalno građanstvo
 • Efikasnim dijeljenjem digitalnih priča o ciljevima obrazovanja za globalno građanstvo

 

Što su sudionici naučili?

 • Identificirati različita shvaćanja koncepta globalnog građanstva;
 • Istražiti različite ciljeve obrazovanja za globalno građanstvo;
 • Usporediti prakse obrazovanja za globalno građanstvo u europskim zemljama;
 • Analizirati trenutačne društvene izazove u okviru glavnih ciljeva obrazovanja za globalno građanstvo;
 • Istražiti potencijal digitalnog pripovijedanja kao metode za bavljenje s obrazovanjem za globalno građanstvo;
 • Primijeniti metodologiju pripovijedanja u krugu u formalnom i neformalnom obrazovanju;
 • Koristiti specifične digitalne alate za upoznavanje s temama obrazovanja za globalno građanstvo;
 • Osnažiti razvoj vještina 21. stoljeća kod svojih učenika;
 • Stvoriti slikovnu knjigu snimanja digitalne priče na temu obrazovanja za globalno građanstvo;
 • Izraditi relevantne materijale za digitalnu priču (slike, glas, glazba, zvukovi, tekstovi, naslovi);
 • Prikupiti relevantne materijale za digitalnu priču (slike, zvuk, glazba, zvukovi, tekstovi, naslovi) kroz različite medije;
 • Prepoznati i pronaći besplatno dostupni materijal na Internetu;
 • Aktivno sudjelovati u online zajednici za učenje.

Koliko je trajao BRIGHTS MOOT?

Masivni online otvoreni tečaj “Pristup obrazovanju za globalno građanstvo kroz digitalno pripovijedanje” trajao je 4 tjedna, a zahtijevao ukupno 20 sati učenja. Svaki tjedan bio je rezerviran za jedan modul koji je zamišljen na način da zahtijeva 5 sati učenja od polaznika. Po završetku tečaja polaznici su primili potvrdu o sudjelovanju. Tečaj je bio potpuno besplatan.

Ovo su primjeri video sadržaja iz MOOT-a. Kako biste pristupili MOOT-u na svom jeziku molimo vas da koristite sljedeće korisničko ime I lozinku:

Username: brights_demo
Password: Br1ght$01

Za više informacija o tečaju u vašoj zemlji, obratite se nacionalnim koordinatorima:

HRVATSKA: Sanjin Smajlović, ssmajlovic@ctk-rijeka.hr

Kako biste pristupili MOOT-u, kliknite ovdje