Rezultati

Projekt BRIGHTS će raširiti i proširiti dvije postojeće dobre prakse koje se uklapaju u djelokrug Pariške deklaracije: (a) online tečaj razvijen za projekt RIGHTS “Promicanje Edukacije o globalnom građanstvu kroz digitalno pripovijedanje”; i (b) UNITE-IT “Ujedinjenje Europe kroz digitalno osnaživanje” online platforme. Projekt BRIGHTS provodit će se u Belgiji, Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji, i izravno će komunicirati s profesorima te trenerima koji rade s mladima i djeluju u formalnim i neformalnim obrazovnim sustavima.

Projekt će stvoriti obrazovni kurikulum i kombinirani tečaj. Barem će 400 profesora i obrazovnih radnika naučiti, putem masivnog online otvorenog tečaja, kako prenijeti mladima prenijeti znanja i vrijednosti obrazovanja za globalno građanstvo koristeći se metodom digitalnog pripovijedanja. Jedan će njihov dio (100) prisustvovati radionicama te zatim primijeniti naučenu metodologiju u radu s mladima. Otprilike će 1500 mladih (od 13 do 19 godina starosti) biti izravno uključeno u projekt i produkciju digitalnih priča o globalnim temama poput ljudskih prava, mira i demokratskih vrijednosti, interkulturalnog dijaloga te aktivnog građanstva.

Održivost rezultata projekta osigurana je osnivanjem prve europske Zajednice o obrazovanju za globalno građanstvo. Ta će zajednica koristiti poboljšanu verziju postojeće Unite-IT platforme kako bi potaknula suradnju i sinergiju među suradnicima na projektu, postojećim članovima zajednice i svim zainteresiranim stranama.

Također, isplanirane su aktivnosti tijekom trajanja čitavog projekta, namijenjene širenju svijesti o ciljevima i aktivnostima projekta, naročito prema kreatorima javnih politika i ostalim dionicima.

  • U svakoj će se zemlji partneru organizirati tri multiplikacijska događanja, namijenjena širenju ideje, rezultata, metoda i aktivnosti projekta, te u konačnici međunarodna radionica u Bruxellesu, na kojoj će prisustvovati ključni dionici i kreatori obrazovnih politika.
  • Organizirat ćemo online natjecanje “Digitalne priče o obrazovanju za globalno građanstvo”, u kojem će sudjelovati profesori, treneri i učenici. Pobjednici će biti nagrađeni na finalnom događanju u Bruxellesu, a napravit će se Zbirka najboljih digitalnih priča.
  • Izradit će se letci i informativni set o obrazovanju za globalno građanstvo, prevesti ga na različite jezike i uputiti na adrese kreatora obrazovnih politika kako bi se osnažilo njihovo znanje o politikama Europske unije o obrazovanju za globalno građanstvo i pružilo primjere dobre prakse.
  • U konačnici, projekt BRIGHTS će proizvesti preporuke u vezi obrazovanja za globalno građanstvo, koje će proizaći iz testne faze edukacije provedene u 4 zemlje, a bit će raspravljane tijekom završnog događaja u Bruxellesu.