BRIGHTS Curriculum Cursus

De BRIGHTS Curriculum Cursus wil informatie verstrekken over de blended cursus “Bevorderen van wereldburgerschapseducatie doorheen digital storytelling”. Deze cursus wordt ontwikkeld in het kader van het BRIGHTS project. De cursus zal voor het eerst kunnen gevolgd worden van februari tot juni 2018 in 4 landen: België, Italië, Kroatië en Griekenland. Dit document beschrijft in detail de structuur van de training: methodologie, leerdoelstellingen en leerpunten.

Het doel van de BRIGHTS training is om aan leerkrachten van de secundaire school en jeugdwerkers die met jongeren van 13 tot 19 jaar oud werken, een specifieke methodologie aan te bieden om digital storytelling te gebruiken voor burgerschapseducatie om in formele en niet formele context. De cursus is zo opgebouwd dat hij inspeelt op belangrijke noden die bij jongeren bestaan zoals interculturele en crossculturele skills, project- werk en participatief leren, creativiteit, digitale geletterdheid en kritisch denken.

De BRIGHTS cursus zal in 2 fases doorgaan :

  • Online training: a MOOC (20uur) voor leerkrachten en jeugdwerkers in 4 landen
  • Face-to-face training: workshop van 10 uur op lokaal vlak met vooraf geselecteerde deelnemers die daarna eigen workshops van 25 uur als trainer gaan organiseren. Tijdens deze workshops werken jongeren aan digitale stories  over globale uitdagingen zoals klimaat en duurzaamheid, sociale inclusie en diversiteit, gendergelijkheid, vrede en mensenrechten, burgerschap en democratie

The BRIGHTS Curriculum cursus promoot training rond specifieke topics op een constructieve en participatieve manier. De cursus is niet alleen ontworpen voor de deelnemers aan de cursus maar wil leden van de bredere trainings- opleidings- en onderwijssector bereiken met interesse in wereldburgerschapseducatie.

Dit document bestaat in

course-curricilum
Klik hier om te downloaden