Publikacije

BRIGHTS-ova analiza potreba za obrazovanjem

Koje su potrebe za obrazovanjem europskih učitelja i trenera u području obrazovanja za globalno građanstvo?

Svrha BRIGHTS projekta jest promovirati obrazovanje za globalno građanstvo (OGG) u formalnom i neformalnom obrazovnom kontekstu u Europi, koristeći metodu digitalnog pripovijedanja (DP). Prvi korak projekta jest izvještaj koji su zajednički sastavili projektni partneri, u kojem se analiziraju i opisuju potrebne kompetencije europskih učitelja i trenera za učinkovito korištenje digitalnog pripovijedanja kao didaktičkog alata u području OGG-a.

BRIGHTS-ova analiza potreba za obrazovanjem sažima rezultate desk i field istraživanja provedenog na europskoj razini između veljače i svibnja 2017. godine, a naglašava ključne pedagoške i sadržajne elemente koji se moraju uključiti u kreiranje BRIGHTS kombiniranog tečaja namijenjenog za najmanje 400 zainteresiranih stručnjaka. Provedeno je okvirno 90 dubinskih intervjua sa stručnjacima za OGG, kreatorima javnih politika, predstavnicima škola i neprofitnih organizacija, s ciljem prikupljanja različitih mišljenja o značaju općih i specifičnih tema OGG-a, koristima koje takvo obrazovanje može donijeti obrazovnim sustavima i europskom društvu općenito, kao i o dodanoj vrijednosti uporabe digitalnog pripovijedanja s učenicima i mladima.

report1
Stisni na sliku za otvaranje