Izvješće o pilotiranju projekta BRIGHTS

Izvješće o pilotiranju projekta BRIGHTS sažima nacionalna izvješća u kojima su partnerske organizacije dale pregled svih faza pilotiranja BRIGHTS metodologije te analizu evaluacija različitih ciljanih skupina koje su sudjelovale u projektu. Nadalje, izvešće donosi evaluaciju rezultata implementacije višejezičnog BRIGHTS MOOT-a i radionica licem u lice.

Kliknite na sliku za pregled izvješća!

Ovaj dokument je dodatak izvješću o procesu i rezultatima BRIGHTS projekta (pilotiranje MOOT-a i radionice s učiteljima/trenerima i mladima).

Kliknite na sliku kako biste pregledali dokument.