Online zajednica

 
Diversity Ethnicity World Global Community Concept

Projekt BRIGHTS pokrenuo je prvu europsku online radnu skupinu posvećenu obrazovanju za globalno građanstvo.

Korištenje radne skupine je besplatno i otvoreno za korištenje svim zainteresiranima. Koristimo postojeću Unite-IT platformu kako bi potaknuli suradnju i sinergiju među suradnicima na projektu, postojećim članovima zajednice i svim zainteresiranim stranama.

Cilj zajednice posvećene obrazovanju za globalno građanstvo je uključiti sve zainteresirane za temu, što potencijalno uključuje: učitelje, profesore te trenere s mladima koji rade u formalnim, neformalnim i informalnim okolnostima (škole, centri za mlade, udruge itd.); predstavnike udruga, neprofitnih organizacija i civilnog društva; aktere u obrazovanju; kreatore obrazovnih politika i sve druge zainteresirane strane. Ovo je zajednica namijenjena svima koji žele podržati i poticati potencijalno usvajanje obrazovanja za globalno građanstvo kao primjerene obrazovne metodologije, primjenjive u različitim kontekstima i na različitim razinama – koristeći se široko dostupnim digitalnim alatima.

Pridružite nam se i pratite naš rad na ovoj stranici!