BRIGHTS Project

Trenutna situacija u kontekstu aktualnih događanja na globalnoj razini odgojnih i obrazovnih institucija i stručnjaka zahtijeva osjećaj veće odgovornosti i obveze izgradnje svojih učenika svih dobnih skupina u informirane, kritične, društveno osviještene, moralne i aktivne globalne građane.

Cilj projekta BRIGHTS “Boosting Global Citizenship Education using digital storytelling” (Jačanje obrazovanja za globalno građanstvo kroz digitalno pripovijedanje) je promocija obrazovanja za globalno građanstvo (OGG) u formalnom i neformalnom obrazovanju pomoću metode digitalnog pripovijedanja (DS), koje zajedno vode boljim obrazovnim politikama i praksama prema društveno isključenim skupinama. Ciljevi projekta BRIGHTS su:

  • koristeći metodu digitalnog pripovijedanja, kod učitelja i trenera povećati sposobnost primjene OGG u radu s mladim ljudima,
  • osposobiti mlade ljude za razvijanje svojih društvenih, građanskih i interkulturalnih kompetencija, kao i kritičkog mišljenja, medijske pismenosti, digitalnih i kreativnih vještina. Mladi će ljudi u praksi razviti digitalne priče referirajući se na teme globalnog građanstva,
  • razvoj europske online zajednice na temu OGG koje će održavati rezultate projekta i povećati njihov učinak.

Projekt BRIGHTS je provelo 7 partnerskih organizacija iz Belgije, Hrvatske, Grčke i Italije. Na početku projekta stvoren je BRIGHTS Kurikulum na svim partnerskim jezicima, a namijenjen je pružanju informacija o kombiniranom tečaju „Osnaživanje obrazovanja za globalno građanstvo digitalnim pripovijedanjem“. U prvoj fazi pilotiranja je više od 1200 učitelja, trenera i radnika s mladima iz svih partnerskih zemalja upisalo BRIGHTS MOOT „Osnaživanje obrazovanja za globalno građanstvo digitalnim pripovijedanjem“, a 500 sudionika je tečaj uspješno završilo. U drugoj fazi pilotiranja je više od 100 učitelja, trenera i radnika s mladima prošlo kroz radionice licem-u-lice nakon čega su uspješno proveli Brights metodologiju s mladima (od 13 do 19 godina) u školama i organizacijama civilnog sektora. Posebnu smo ponosni na rad sa školama i organizacijama iz ruralnih i dislociranih područja. Osnaženo je više od 1200 mladih kako bi se bolje suprotstavili izazovima radikalizacije i socijalnog isključivanja te su stvaranjem digitalnih priča (ukupno izrađeno 473 priče) razvili digitalne, društvene i interkulturalne kompetencije. Na razini donošenja odluka izradili smo BRIGHTS informativnu brošuru za donositelje politika o obrazovanju za globalno građanstvo i preporuke politika bazirane na zaključcima proizašlim iz rezultata evaluacije faze pilotiranja. To smo učinili kako bismo podigli svijest o BRIGHTS vrijednostima, ciljevima i aktivnostima među donositeljima politika i u civilnom sektoru.

Projektom BRIGHTS pokrenuta je i prva Europska online radna grupa na temu obrazovanja za globalno građanstvo. Cilj ove zajednice je uključiti sve dionike zainteresirane za teme OGG-a i sve one koji su spremni preuzeti i provesti ovu inkluzivnu obrazovnu metodologiju u različitim kontekstima i na različitim razinama uporabom digitalnih alata.

Projekt BRIGHTS sufinanciran je sredstvima programa Erasmus+ Europske unije, kroz KA3 poziv Socijalna inkluzija kroz obrazovanje, osposobljavanje i mlade. Započeo je 31. prosinca 2016., a trajao dvije godine.