BRIGHTS Project

Cilj projekta BRIGHTS “Boosting Global Citizenship Education using digital storytelling” (Jačanje obrazovanja za globalno građanstvo kroz digitalno pripovijedanje) je poticanje socijalne kohezije te promoviranje interkulturalnog dijaloga i europskih demokratskih vrijednosti.

Trenutna situacija u kontekstu aktualnih događanja na globalnoj razini od odgojnih i obrazovnih institucija te stručnjaka zahtijeva osjećaj veće odgovornosti i obveze izgradnje svojih učenika svih dobnih skupina u informirane, kritične, društveno osviještene, moralne i aktivne globalne građane.

BRIGHTS će promovirati obrazovanje za globalno građanstvo (OGG) u formalnom i neformalnom obrazovanju pomoću metode digitalnog pripovijedanja (DS), koje zajedno vode boljim obrazovnim politikama i praksama prema društveno isključenim skupinama.

Na razini donošenja političkih odluka, promovirat ćemo i podizati svijest o BRIGHTS vrijednostima, ciljevima i aktivnostima kod tvoraca politika i civilnog društva. Mladima ćemo dati priliku da postanu aktivni građani kroz borbu protiv rasizma, raznih oblika stereotipa i diskriminacije te prihvaćanja različitosti. Ovaj će pristup dovesti do stvaranja prve europske zajednice o obrazovanju za globalno građanstvo.

Obrazovanje za globalno građanstvo uključuje pojmove i metode koji se primjenjuju u različitim sferama i stručnim predmetima, poput obrazovanja za ljudska prava, mirovnih studija, održivog razvoja te obrazovanja za interkulturalno razumijevanje.

Bavljenje navedenim temama kroz OGG doprinosi povećanju socijalne uključenosti društvenih skupina u nepovoljnom položaju te daje prilika za borbu protiv rasizma i raznih oblika stereotipa. Koristit ćemo metodu digitalnog pripovijedanja budući se pokazala kao snažan alat za učenje, koji povećava kreativnost, digitalnu pismenost i kritičko mišljenje.

Ciljevi projekta BRIGHTS su:

  • koristeći metodu digitalnog pripovijedanja, kod učitelja i trenera povećati sposobnost primjene OGG u radu s mladim ljudima te
  • osposobiti mlade ljude za razvijanje svojih društvenih, građanskih i interkulturalnih kompetencija, kao i kritičkog mišljenja, medijske pismenosti, digitalnih i kreativnih vještina. Mladi će ljudi u praksi razviti digitalne priče referirajući se na teme globalnog građanstva.

Projekt će se provoditi dvije godine u četiri europske države: Belgiji, Hrvatskoj, Grčkoj i Italiji, i biti izravno namijenjen sljedećim skupinama:

  • Profesorima osnovnih i srednjih škola te trenere iz neformalnog sektora (radnike s mladima, e-facilitatore, kulturne posrednike itd.) koji u formalnom i neformalnom obrazovanju rade s mladima (u školama, telecentrima, klubovima i centrima mladih, udrugama i sl.)
  • Mladima, u dobi od 13 do 19 godina, s naglaskom na uključivanje potencijalno ugroženih skupinama
  • Tvorcima i dionicima obrazovnih politika

Osposobljavat ćemo profesore i trenere koji rad s mladima  (radnike s mladima, e-facilitatore, kulturne posrednike itd.) o principima obrazovanja za globalno građanstvo, kroz metodu digitalnog pripovijedanja. U tu ćemo svrhu razviti kombinirani tečaj koji će uključivati MOOC i frontalne radionice. U kontekstu formalnog i neformalnog obrazovanja, u sklopu osposobljavanja, odabrani će učitelji i treneri direktno testirati metodologiju u radu s mladim ljudima (u dobi od 13 do 19 godina). Očekujemo velik broj zanimljivih i dobro osmišljenih radova u obliku digitalnih priča od mladih na temu globalnih izazova poput ljudskih prava, mira i demokratskih vrijednosti, interkulturalnog dijaloga te aktivnog građanstva.

Na razini donošenja odluka, promovirat ćemo i podizati svijest o BRIGHTS vrijednostima, ciljevima i aktivnostima kod tvoraca politika i civilnog društva.

Projekt BRIGHTS sufinanciran je sredstvima programa Erasmus+ Europske unije, kroz KA3 poziv Socijalna inkluzija kroz obrazovanje, osposobljavanje i mlade. Započeo je 31. prosinca 2016., a trajat će dvije godine.