Publications

BRIGHTS Training Needs Analysis Report

Wat hebben Europese leerkrachten en trainers nodig op vlak van wereldburgerschapseducatie?

BRIGHTS wil wereldburgerschapseducatie (WBE) bevorderen in formele en niet-formele educatieve contexten in Europa, met behulp van digital storytelling (DS) technieken. De verschillende partners van het project hebben hiervoor samengewerkt aan een rapport met een analyse van welke competenties Europese docenten en trainers nodig hebben om een digital story te gebruiken als didactisch instrument binnen WBE.

Het "BRIGHTS Training Needs Analysis Report" geeft een samenvatting van de resultaten van een Europees veldonderzoek dat plaats vond van februari tot mei 2017. Het duidt de belangrijkste pedagogische en inhoudelijke elementen aan waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerp van de BRIGHTS "blended" lessen. Deze lessen zullen aan minstens 400 geïnteresseerde leerkrachten en trainers worden aangeboden. Er werden zo'n 90 diepgaande interviews gerealiseerd met WBE-deskundigen, beleidsmakers, vertegenwoordigers van scholen en NGO's, met als hoofddoel hun mening te kennen over de relevantie van algemene en specifieke thema's van WBE, de voordelen die een dergelijke educatieve praktijk kan opleveren binnen verschillende onderwijssystemen en binnen de algemene Europese samenleving, evenals de toegevoegde waarde van het gebruik van digital storytelling met studenten en jongeren.

report1
Klik hier om te downloaden!