BRIGHTS Project

Het BRIGHTS project « Boosting Global Citizenship Education Using Digital Storytelling » beoogt sociale cohesie en interculturele dialoog en democratische waarden in Europa te bevorderen.

De huidige wereldwijde context vereist dat onderwijs- en opleidingsinstellingen en onderwijzers meer dan ooit de verantwoordelijkheid moeten opnemen om leerlingen van alle leeftijden en achtergronden op te leiden tot geïnformeerde, kritisch geletterde, sociaal verbonden, ethische en betrokken wereldburgers.

BRIGHTS bevordert wereldburgerschapseducatie (WBE) binnen de formele en non-formele educatie met behulp van digital storytelling (DS) technieken, om te komen tot een meer sociaal inclusieve onderwijs- en trainingsbeleid en praktijken in Europa.

Het project beoogt meer bewustzijn en kennis over WBE bij onderwijzers, trainers, beleidsmakers en in het maatschappelijk middenveld. Het doet jongeren nadenken over discriminatie en  culturele diversiteit waarderen om actieve burgers te worden. We zullen eveneens de eerste Europese gemeenschap over WBE oprichten.

Wereldburgerschapseducatie maakt gebruik van concepten en methodologieën die al in verschillende domeinen en onderwerpen werden gebruikt, waaronder mensenrechteneducatie, vredesopvoeding, onderwijs rond duurzame ontwikkeling en educatie rond intercultureel begrip. WBE kan bijdragen tot de bevordering van sociale cohesie en geeft de mogelijkheid om op te komen tegen racisme en stereotypes. WBE via het maken van een digital story is een krachtige methodologie:  je werkt rond creativiteit, digitale geletterdheid en kritisch denken.

BRIGHTS’  doelen zijn:

  • De capaciteit van leraren en trainers op te bouwen om WBE te implementeren bij jongeren met behulp van digital storytechnieken;
  • Om jongeren te empoweren om sociale, civiele en interculturele competenties te ontwikkelen, evenals kritisch denken, media geletterdheid, creativiteit en digitale vaardigheden. In de praktijk zullen de jongeren de digitale verhalen produceren over onderwerpen gelinkt aan wereldburgerschap.

Het project gaat door in België, Kroatië, Griekenland en Italië. Dit zijn de doelgroepen:

  • Docenten en trainers van de middelbare school (leerkrachten, e-facilitatoren, jeugdwerkers, culturele bemiddelaars, enz.) die met jongeren werken in formele en niet-formele onderwijsinstellingen (scholen, telecenters, jeugdcentra, NGO’s, enz.)
  • Jongeren (13-19 jaar), met inbegrip van kwetsbare jongeren
  • Opleiding en beleidsmakers en stakeholders.

We zullen middelbare school leerkrachten, trainers, jeugdwerkers, e-facilitators, culturele mediators enz. opleiden tot de principes van wereldburgerschapseducatie en de methode van digital storytelling. We ontwikkelen een blended (gemengde) training met een MOOC (massive open online course) en ontmoetingen. Als onderdeel van hun opleiding testen geselecteerde leerkrachten en trainers de verworven methodiek met jongeren (13-19 jaar) in scholen en in niet-formele onderwijscontexten. We verwachten heel wat interessante en reflecterende digitale verhalen die door jongeren worden geproduceerd  over globale uitdagingen en onderwerpen, waaronder mensenrechten, vrede en democratische waarden, interculturele dialoog, actief burgerschap, enz.

Op beleidsniveau zullen we informatieve materialen en aanbevelingen produceren en bewustzijn creëren rond de  BRIGHTS waarden, doelstellingen en activiteiten bij beleidsmakers en in het maatschappelijk middenveld.

BRIGHTS wordt medegefinancierd door het Erasmus + -programma van de Europese Unie in het kader van de actie KA3 sociale integratie via onderwijs, opleiding en jeugd. Het startte op 31 december 2016 en duurt 2 jaar.