BRIGHTS Beleidsaanbevelingen

"Dit document geeft een samenvatting van de bevindingen van de verschillende proefprojecten op nationaal niveau, verkregen door de implementatie van de BRIGHTS-projectmethodologie zoals beschreven in het BRIGHTS-project onderzoeksrapport, beschikbaar op de projectwebsite.

Het uiteindelijke doel is om beleidsaanbevelingen te geven met betrekking tot de aanname van WereldBurgerschapsEducatie (WBE) met behulp van de digital storytelling techniek, zowel op nationaal als op Europees niveau. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de impact van het project en richten zich:

  • ten eerste tot onderwijzers, trainers en jongeren (in formele en niet-formele onderwijssituaties) en
  • op een tweede niveau, tot de onderwijssystemen, beleidsmakers en belanghebbenden

Klik op de afbeelding om het rapport te lezen !