Resultaten

BRIGHTS zal twee bestaande beste praktijken verspreiden en opschalen, die onder de Verklaring van Parijs vallen: a) de RIGHTS  « Promoting Global Citizenship Education Through Digital Storytelling » online cursus; En (b) het online platform van UNITE-IT « Uniting Europe via digital empowerment ». BRIGHTS worden geïmplementeerd in België, Kroatië, Griekenland en Italië en adresseert zich rechtstreeks aan middelbare school leerkrachten en -opleiders die in formele en non-formele onderwijsinstellingen met jongeren werken.

Binnen het project wordt een training curriculum gerealiseerd en een blended (gemengde) cursus. Minstens 400 leerkrachten en trainers zullen via de MOOC  opgeleid worden over hoe digital storytelling te gebruiken binnen wereldburgerschapseducatie. Een honderdtal leerkrachten zullen een workshop bijwonen en vervolgens de verworven methodiek rechtstreeks toepassen bij kwetsbare jongeren in kansarme wijken en instellingen van de deelnemende projectlanden. Zo’n 1500 jongeren (13-19 jaar) zullen direct betrokken zijn bij het project en betrokken zijn bij de productie van digitale verhalen over globale uitdagingen en onderwerpen, waaronder mensenrechten, vrede en democratische waarden, interculturele dialoog, actief burgerschap, enz.

De duurzaamheid van de projectresultaten wordt verzekerd door de oprichting van de eerste Europese Gemeenschap rond wereldburgerschapseducatie.  Deze online community zal een verbeterde versie van het bestaande Unite-IT platform gebruiken om samenwerking en synergie tussen projectdeelnemers, bestaande leden van de gemeenschap en nieuwe geïnteresseerden te bevorderen.

Specifieke verspreiding, bewustmaking en beleidsbeïnvloeding zijn gepland om de belangrijkste belanghebbenden en beleidsmakers actief te betrekken gedurende de duur van het project:

  • Er worden drie vermenigvuldiging events georganiseerd in elk projectland en een laatste internationale workshop in Brussel waaraan beleidsmakers en belangrijke stakeholders zullen deelnemen.
  • De online wedstrijd « Digital storytelling over wereldburgerschapseducatie » wordt tijdens de experimentele fase van het project gelanceerd voor leerkrachten, trainers en studenten. De winnaars worden in Brussel tijdens het finale project event bekend gemaakt en er wordt een compendium van de beste digital stories gemaakt.
  • Projectbrochures en een informatieve kit over WBE die specifiek aan beleidsmakers is gericht, worden in verschillende talen gecreëerd om de kennis van de EU over het EU-beleid inzake GCE en beste praktijken te verbeteren.
  • Uiteindelijk zal BRIGHTS beleidsaanbevelingen uitbrengen over WBE die voortvloeien uit het project-experiment in 4 landen, die tijdens het eindproject evenement in Brussel zullen worden besproken.