BRIGHTS Awards

De « BRIGHTS Awards: beste digital story over wereldburgerschap » is de wedstrijd van het BRIGHTS Consortium die de beste digital stories die jongeren tijdens het project hebben geproduceerd in de bloemetjes zet.

Studenten worden ondersteund door hun leraren of trainers bij het produceren van hun digitale verhalen over onderwerpen van wereldburgerschapseducatie zoals duurzame ontwikkeling en levensstijl, sociale inclusie en culturele diversiteit, gendergelijkheid, vrede en mensenrechten, actief burgerschap en democratie.

Voor wie zijn de BRIGHTS awards?

De prijzen zijn bedoeld voor deelnemers aan het project in België, Kroatië, Griekenland en Italië (jongeren die hebben deelgenomen aan workshops over digitaal vertellen, ondersteund door hun leraren of trainers). We leggen in dit document uit hoe je kan deelnemen als je een inzending wil maken.

Kom naar de prijsuitreikingsceremonie Brussel!

Door je digitale verhaal in te dienen voor de BRIGHTS Awards  kan je als nationale winnaar worden geselecteerd en uitgenodigd worden op de ALL DIGITAL Summit die zal plaatsvinden op 18 en 19 oktober 2018 in Brussel. Nationale winnaars worden uitgereikt tijdens de « BRIGHTS Awards Ceremony voor het beste digitale verhaal », die plaatsvindt op 18 oktober ‘s avonds als onderdeel van de ALL DIGITAL Awards.

Hoe kan ik een inzending maken voor de BRIGHTS Awards?

DEADLINE: 30 Juni 2018

Als je een inzending wil maken moet de de volgende stappen volgen voor de deadline:

 • vul het formulier in samen met je leerkracht.
 • stuur je digital story op naar de national tutor (Jochem Devens).

Hoe stuur ik mijn digital story op?

Je kan je video opsturen met wetransfer (een online applicatie)

 1. ga naa www.wetransfer.com ;
 2. selecteer de video(s) die je wil opsturen;
 3. Vul het e-mailadres van Jochem in (jochem@maksvzw.org);
 4. Vul jouw e-mailadres in;
 5. Schrijf een korte boodschap met:
  • de namen van de makers van de digital story
  • de titel van de video
  • de school / group waarmee je hebt deelgenomen aan het project
 6. klik op TRANSFER

Wat dan?

 • Vier finalisten worden geselecteerd in elk land op 31 juli 2018;
 • Alle verhalen in de finale worden in het Engels ondertiteld en beoordeeld door een internationale jury;
 • Vier nationale winnaars (één per land) worden aangekondigd tegen 17 september 2018;
 • De prijzen voor de winnaars worden uitgereikt tijdens de BRIGHTS Awards-ceremonie in Brussel (18 oktober 2018), waar een van hen ook de beste BRIGHTS Digital Story Award op Europees niveau zal ontvangen.

Wat zijn de criteria?

Jouw digital story wordt op het volgende beoordeeld:

 1. Keuze van onderwerp en relevantie voor deze onderwerpen van Wereldburgerschapseducatie:
 1. Duurzame ontwikkeling en levensstijl
 2. Sociale inclusie en culturele diversiteit
 3. gendergelijkheid
 4. Vrede en mensenrechten
 5. Actief burgerschap en democratie
 1. Kwaliteit van concept en verhaal: hoe het verhaal het onderwerp van wereldburgerschap presenteert en het persoonlijke standpunt van de maker weerspiegelt; hoe het onderwerp wordt ontwikkeld en of het sociale cohesie, interculturele dialoog en democratische waarden in Europa bevordert.
 2. Creativiteit en originaliteit: creativiteit en originaliteit in het gebruik en de combinatie van foto’s, geluid en andere vormen van expressie.
 3. technische uitvoering: kwaliteit van beeld, geluid en montage.

Vergeet niet dat het verhaal moet voldoen aan specifieke technische vereisten die door jouw docent / trainer zullen worden uitgelegd (bijv. Lengte van het verhaal, taal, titel, verwijzing naar het BRIGHTS-project en naar Erasmus + -logo’s en -uitsluiting, copyrightkennisgeving enz.) .

Hoe kan ik mijn digital story promoten?

Je kan je story delen met familie en vrienden via de BRIGHTS Facebook en de BRIGHTS twitter

Mis deze kans niet om jouw boodschap over heel Europa te verspreiden en om wereldburgerschap een zetje te geven!