Οδηγίες BRIGHTS

Οδηγίες για εκπαιδευτές

Το παρόν έγγραφο παρέχει στους εκπαιδευτές του BRIGHTS τις απαραίτητες οδηγίες για την αποτελεσματική εκτέλεση των αναμενόμενων καθηκόντων και ευθυνών τους κατά τη διάρκεια της φάσης πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος BRIGHTS.

Κατεβάστε τον οδηγό εδώ.

Οδηγίες για χρήστες

Για τους συμμετέχοντες στο MOOC : Το παρόν έγγραφο έχει στόχο να παρέχει στους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές του BRIGHTS χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με νέους και την δημιουργία ψηφιακών ιστοριών.

Κατεβάστε τον οδηγό  εδώ.

Για τους συμμετέχοντες στο F2F: Ο παρών οδηγός παρέχει στους χρήστες του BRIGHTS τις απαραίτητες οδηγίες προκειμένου να επωφεληθούν από το MOOC με τίτλο "Αντιμετωπίζοντας την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη μέσα από την Ψηφιακή Αφήγηση" (Addressing Global Citizenship Education through Digital Storytelling)

Κατεβάστε τον οδηγό εδώ.