BRIGHTS MOOC

 Το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) “Addressing Global Citizenship Education through Digital Storytelling” παρέχει προηγμένη εκπαίδευση με εποικοδομητικό και συμμετοχικό τρόπο. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BRIGHTS και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα και η πλατφόρμα του MOOC σχεδιάστηκαν από τους εταίρους του προγράμματος, την Maks vzw, το Πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο υπό τον συντονισμό του βελγικού οργανισμού All Digital.

Το BRIGHTS MOOC έχει υλοποιηθεί στο Βέλγιο, στην Κροατία, στην Ελλάδα και στην Ιταλία από τους εξής οργανισμούς:

 • Maks vzw (Belgium)
 • Centre of Technical Culture Rijeka (CTC Rijeka) (Croatia)
 • Hellenic Professionals Informatics Society (HePIS)(Greece)
 • Centro Studi Foligno (CSF) (Italy)

Μέσω του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 4 εβδομάδων, οι εκπαιδευόμενοι θα κατανόησαν σε βάθος πώς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη Μεθοδολογία του Κύκλου Αφήγησης με σκοπό να διδάξουν τις αρχές της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη (GCE) σε νέους της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας την Ψηφιακή Αφήγηση (DS). To MOOC ανταποκρίνεται στις καίριας σημασίας εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων, όπως την καλλιέργεια των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης, της συνεργατικής μάθησης, της μάθησης μέσω πρότζεκτ, της δημιουργικότητας και του ψηφιακού γραμματισμού. Οι συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού προγράμματος απέκτησαν τις γνώσεις που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ο τρόπος ζωής, η κοινωνική ένταξη και η πολιτισμική ποικιλομορφία, η ισότητα των φύλων, η ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ενεργή συμμετοχή στα κοινά και η δημοκρατία, και θα μάθουν πώς να εμπλέκουν και να κινητοποιούν τους νέους στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών για τις συγκεκριμένες προκλήσεις

Σε ποιους απευθύνεται το BRIGHTS MOOC;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με ποικιλόμορφο εκπαιδευτικό υπόβαθρο που μοιράζονται τον ενθουσιασμό να διδάξουν τις αρχές της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη σε νέους της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας την Ψηφιακή Αφήγηση. Στο πλαίσιο του Έργου BRIGHTS, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνθηκε κυρίως σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με νέους από 13 έως 19 ετών των τεσσάρων χωρών του έργου (Βέλγιο, Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα.

Ποιες θεματικές ενότητες καλυφθήκαν από το BRIGHTS MOOC?

 • Θεωρητικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
 • Βασικές πληροφορίες για τους θεμελιώδεις στόχους της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
 • Ενίσχυση της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη μέσω της χρήσης της Ψηφιακής Αφήγησης σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης νέων
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα χρησιμοποιώντας την Ψηφιακή Αφήγηση
 • Η Μεθοδολογία του Κύκλου της Αφήγησης (The Story Circle Methodology)
 • Τρόποι δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας που θα προωθεί τους στόχους της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
 • Τρόποι μετάδοσης των ψηφιακών ιστοριών για τους παραπάνω στόχους

Τι απέκτησαν οι συμμετέχοντες?

 • Αναγνώρισαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της έννοιας Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
 • Εξέτασαν τους διαφορετικούς στόχους της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
 • Σύγκριναν τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ανέλυσαν τρέχοντα παγκόσμια ζητήματα που άπτονται των βασικών στόχων της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
 • Ανακάλυψαν τις δυνατότητες της Ψηφιακής Αφήγησης ως μία μέθοδος που προωθεί την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
 • Εφάρμοσαν τη Μεθοδολογία του Κύκλου της Αφήγησης στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση
 • Χρησιμοποίησαν συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία για να παρουσιάσουν τις θεματικές ενότητες της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
 • Ενδυνάμωσαν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στους μαθητές τους
 • Δημιούργησαν ένα εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) της ιστορίας τους πάνω σε θέματα από τις αρχές και τους στόχους της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
 • Δημιούργησαν υλικό για τις ψηφιακές τους ιστορίες (εικόνες, μουσική, ήχους, κείμενα, τίτλους, αφηγήσεις)
 • Συνέλλεξαν υλικό για τις ψηφιακές τους ιστορίες (εικόνες, μουσική, ήχους, κείμενα, τίτλους, αφηγήσεις) από διαφορετικά μέσα
 • Αναγνώρισαν τους τρόπους χορήγησης άδειας και να συλλογής δωρεάν υλικό από το διαδίκτυο
 • Συμμετείχαν ενεργά σε μια ψηφιακή κοινότητα μάθησης

Ποια είναι η διάρκεια του BRIGHTS MOOC;

Το MOOC “Addressing Global Citizenship Education through Digital Storytelling” διήρκησε 4 εβδομάδες και περιελάμβάνε συνολικά 20 ώρες εκπαίδευσης. Κάθε εβδομάδα εστίαζε σε διαφορετική ενότητα, η οποία περιελάμβανε 5 ώρες μελέτης. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες παρέλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το MOOC είναι δωρεάν.

Εδώ θα βρείτε παραδείγματα από ψηφιακό υλικό (video) που συμπεριλαμβάνεται στο MOOC. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο MOOC στην γλώσσα σας, παρακαλώ χρησιμοποιείστε τους παρακάτω κωδικούς.

Username: brights_demo
Password: Br1ght$01

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην χώρα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Εθνικό Συντονιστή:

 • ΕΛΛΑΔΑ: Κωνσταντίνος Παπαβραμίδης: brights@hepis.gr

 Για να συνδεθείτε στο MOOC πατήστε εδώ!