Αποτελέσματα

Το έργο BRIGHTS θα διαχύσει και αναβαθμίσει δύο υπάρχουσες καλές πρακτικές, οι οποίες εμπίπτουν στο σκοπό της Διακήρυξης του Παρισιού: (α) το διαδικτυακό μάθημα RIGHTS “Promoting Global Citizenship Education through Digital Storytelling”, και (β) την διαδικτυακή πλατφόρμα UNITE-IT “Uniting Europe through digital empowerment”. Το έργο BRIGHTS θα υλοποιηθεί στο Βέλγιο, την Κροατία, την Ελλάδα και την Ιταλία και θα απευθύνεται άμεσα σε καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε εκπαιδευτές που εργάζονται στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση με νέους.

Το έργο θα πραγματοποιήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών και ένα μικτό πρόγραμμα μαθημάτων. Τουλάχιστον 400 εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές θα εκπαιδευτούν μέσω των Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων MOOC στο πώς να εφαρμόζουν Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης. Μια υποομάδα των 100 ατόμων θα παρακολουθήσει τα βιωματικά εργαστήρια και στη συνέχεια θα εφαρμόσει στην απαιτούμενη μεθοδολογία στους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο περιθωριοποίησης σε μη προνομιούχες περιοχές και σε ιδρύματα στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Περίπου 1500 νέοι ηλικίας 13-19 ετών θα εμπλακούν άμεσα στο έργο και θα συμμετέχουν στην παραγωγή ψηφιακών ιστοριών  σχετικών με τις παγκόσμιες προκλήσεις και σε θέματα που περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ειρηνικές και δημοκρατικές αξίες, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη κ.λπ.

Η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου εξασφαλίζεται από τη θεμελίωση της πρώτης Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη ( Community on Global Citizenship Education). Αυτή η διαδικτυακή κοινότητα θα χρησιμοποιήσει μια βελτιωμένη έκδοση της υπάρχουσας πλατφόρμας Unite-IT, με σκοπό τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ των συμμετεχόντων, των υφισταμένων μελών της κοινότητας και νέων ενδιαφερόμενων μελών. 

Η στοχευμένη διάχυση, οι δράσεις ευαισθητοποίησης και οι δράσεις προαγωγής συγκεκριμένων πολιτικών έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εμπλέξουν ενεργά σημαντικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες και φορείς λήψης αποφάσεων σε όλη τη διάρκεια του έργου:

  • Θα διοργανωθούν τρεις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο και ένα τελικό διεθνές εργαστήριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή των φορέων λήψης αποφάσεων και σημαντικών ενδιαφερόμενων παραγόντων.
  • Θα προκηρυχθεί διαδικτυακός διαγωνισμός “Ψηφιακές ιστορίες για την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη” κατά τη διάρκεια της πειραματικής φάσης του έργου. Ο διαγωνισμός θα στοχεύει στη συμμετοχή εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης, εκπαιδευτών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και μαθητών. Η απονομή των νικητών θα γίνει στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια των εργασιών της τελικής εκδήλωσης του έργου και θα παραχθεί μια Συλλογή με τις καλύτερες ψηφιακές ιστορίες.
  • Θα δημιουργηθούν ενημερωτικά φυλλάδια του έργουκαι πληροφοριακός φάκελος για την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη που θα απευθύνονται ειδικά στους φορείς λήψης αποφάσεων και θα είναι διαθέσιμοι σε διαφορετικές γλώσσες, ώστε να διευκολυνθεί η ενημέρωση των κυβερνήσεων  για τις πολιτικές της ΕΕ για την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη,και τις σχετικές καλές πρακτικές.
  • Τέλος, το έργο BRIGHTS θα παράγειπροτάσεις πολιτικής για την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη, όπως προκύπτουν από την πειραματική εφαρμογή του έργου σε 4 χώρες, οι οποίες θα συζητηθούν στην τελική εκδήλωση του έργου στις Βρυξέλλες.