Διαδικτυακή Κοινότητα

 
Diversity Ethnicity World Global Community Concept

Το έργο BRIGHTS έδωσε εκκίνηση την πρώτη Ευρωπαϊκή διαδικτυακή ομάδα για την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη.

Η ομάδα είναι ανοικτή και ελεύθερα προσβάσιμη και χρησιμοποιεί την υπάρχουσα πλατφόρμα Unite-IT για την προαγωγή της συνεργασίας και τις συνέργειες μεταξύ των συμμετεχόντων του έργου, των υφισταμένων μελών της κοινότητας και νέων ενεργών μελών.

Σκοπός της διαδικτυακής κοινότητας για την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη είναι να εμπλέξει όλoυς τους ενδιαφερόμενους παράγοντες στο συγκεκριμένο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων: εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτών και συμβούλων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (σχολεία, κέντρα τηλεκπαίδευσης και τηλεσυμβουλευτικής, κέντρα νεότητας, ΜΚΟ κ.α., εκπρόσωποι ΜΚΟ, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, φορείς λήψης αποφάσεων και άλλοι). Αυτή είναι η ομάδα για όσους ενδιαφέρονται να συμβάλλουν και να υποστηρίξουν με σκοπό την πιθανή υιοθέτηση της Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη, ως ενταξιακής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα και σε διαφορετικά επίπεδα μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων!

Για να συμμετέχετε και να μας ακολουθήσετε πατήστε εδώ!