Έκθεση Πειραματικής Εφαρμογής του BRIGHTS

Η Έκθεση Πειραματικής Εφαρμογής του BRIGHTS είναι μία περίληψη των εθνικών αναφορών που συνέταξαν οι εταίροι του έργου για την φάση της πειραματικής εφαρμογής και μία ανάλυση των αξιολογήσεων που διεξήχθησαν στις διαφορετικές ομάδες στόχου σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας του BRIGHTS. Ακόμη, παρουσιάζει τα αποτελέσματα αξιολόγησης κατά την εφαρμογή του πολύγλωσσου Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) και των Δια Ζώσης Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων.

Πατήστε την εικόνα για να διαβάσετε την έκθεση!

Το παρόν έγγραφο αποτελεί παράρτημα της έκθεσης σχετικά με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα του έργου BRIGHTS (την πιλοτική εφαρμογή του MOOC και των εργαστηρίων με εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές και νέους).

Πατήστε στην εικόνα για να διαβάσετε το παράρτημα!