Ποιοι είμαστε

Η κοινοπραξία συστάθηκε λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη εμπειρία για την υλοποίηση της διδακτικής μεθοδολογίας για την προαγωγή της Εκπαίδευσης στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη μέσω της ψηφιακής αφήγησης στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Η Κοινοπραξία απαρτίζεται από 7 οργανισμούς, που εκπροσωπούν 4 χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Κροατία, Ελλάδα και Ιταλία): ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο, 2 Πανεπιστήμια, 2 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και 2 ΜΚΟ.